Prihlásenie do krúžkov

ZŠ Dudova 2, Bratislava 5

Hra na Flaute - útorok 14:00 - 14:45
 
Priezvisko dieťaťa
Meno dieťaťa
Pohlavie
 
Dátum narodenia
Štátna príslušnosť
Adresa
Dátum začiatku vzdelávania
Vyučovací jazyk
Zdravotný stav
Zdravotné postihnutie
Zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie
Adresa, kde je poskytované vzdelávanie
Meno rodiča
Dátum narodenia rodiča
 
Adresa rodiča
Kontaktný telefón na rodičov
E-mail
Adresa pre doručovanie písomností
Trieda
Ako ste sa o nás dozvedeli?
Poznámka
Beriem na vedomie, že odoslaním tejto prihlášky poskytujem svoje osobné údaje a osobné údaje svojho dieťaťa prevádzkovateľovi OZ Krúžky v škole, ktorý ich bude spracúvať pre to, aby moje dieťa mohlo navštevovať záujmové krúžky. Viac informácií o tom, ako moje osobné údaje spracúva a čo môžem ako zmeniť, nájdem TU.
Prihlasujem svoje dieťa na záujmový krúžok OZ Krúžky v škole, zaväzujem sa zaplatiť krúžkovné a vyhlasujem, že som si prečítal/a informácie pre rodičov uvedené na adrese www.kruzkyvskole.sk a že s uvedenými podmienkami súhlasím.
Súhlasím s tým, aby ste počas trvania krúžku alebo iných podujatí, ktoré organizujete, vyhotovili individuálne alebo skupinové fotografie alebo videá môjho dieťaťa a tieto zverejnili na vašich oficiálnych webových sídlach a stránkach na sociálnych sieťach.
Opíšte prosím číslo z obrázku